Ecophon

Vi er godt på vej

Vi har et ansvar for at informere om, hvordan vores produkter påvirker miljøet, hvad vi gør for at formindske miljøbelastningen, og hvor vi endnu ikke helt har opfyldt vores ambitiøse mål. Vi er kommet ret langt og er førende i branchen på mange områder både på udendørs- og indendørsmiljøet. Følg vores rejse mod en fuldstændig bæredygtig livscyklus.

Vores løfte af Francois Michel

"A sound effect on people" - det er vores løfte

Siden begyndelsen for mere end 50 år siden, har vi arbejdet på at forbdre det akustiske miljø i kontorer, skoler, sundhedsfaciliteter, restauranter, teatre, fabrikker og i andre lokaler.

Vores løfte om "a sound effect on people" er i centrum for vores bestræbelser på at reducere vores egen miljøbelastning og for at udvikle bæredygtige produkter med passion og engagement i alle aspekter af vores forretning.

Som et Saint-Gobain selskab har vi fokus på at opsætte miljøpolitikker og retningslinjer for produkter, løsninger og processer. Alle vores produktionsenheder er certificeret i henhold til ISO 14001, og vi kan forsikre, at vi løbende forbedrer vores produktionsmetoder.

Omsorg for miljøet er en vigtig del af Saint-Gobains værdier, og vi udfører et omfattende stykke arbejde for at nedbringe vores CO2 udledning til et minimum. Helt åbent vil vi i det følgende vise, på hvilke områder, vi gør det godt, - de punkter, hvor vi sætter os højere mål, og også vores miljømål for de kommende år.

Francois Michel

President Saint-Gobain Ecophon

Finjustering af hvert eneste skridt

Man kan ikke forbedre noget, før man helt forstår det. Derfor laver vi tilbundsgående livscyklusanalyser for at afdække alle aspekter af vore akustiklofters miljøpåvirkning. Væbnet med denne viden, presser vi os selv til at gøre det bedre: fra indkøb af råvarer til at finde ansvarlige måder at håndtere og genanvende affald.

Læs mere om vores ansvar for miljøet

Tag udendøre med ind

Du mærker det, når du er ude på landet kun omgivet af naturens lyde: Endelig kan du høre dig selv tænke. Vores hørelse er udviklet udendørs, og det er der, den fungerer allerbedst. Ved at udvikle smarte akustikløsninger, tager vi det naturlige udendørs lydmiljø med inden døre - for dit velbefindende i alle faser af livet.

Mere end 70% genanvendt glas og et plantebaseret bindemiddel

Det er en temmelig god start. Vi er stolte over at vi er førende i branchen ved at bruge ansvarlige råvarer. Vi har for nyligt taget et stort spring fremad ved at tilføre størstedelen af vore akustiklofter et vedvarende plantebaseret bindemiddel, som erstatning for det tidligere oliebaserede. Når materialer, der er gode for kloden, kan blive til produkter af højeste kvalitet, hvorfor så bruge andet?

Læs om vores bestræbelser på at finde ansvarlige råvarer

Bliv - og forbliv - rask

Vidste du, at hørelsen er den af dine sanser, der aldrig sover? Det er en god ting på mange måder - hvis nogen bryder ind i dit hus, når du sover, er det godt at vågne op - Men dårlig akustik kan gøre det svært at få den nødvendige søvn. Dette er særlig vigtigt på hospitaler, fordi helbredelsen især sker mens vi sover. Undersøgelser viser, at gode akustikforhold forbedrer søvnkvaliteten og hjælper patienter til at blive hurtigere raske. Smart akustik sænker også blodtryk og stressniveau hos både patienter og personale - hvilket fører til gladere mennesker og forbedret plejekvaliteten.

Vi ønsker at øge vores andel af vedvarende energi

Vi satte et ambitiøst mål, da vi planlagde at gennemføre overgangen til vedvarende elektricitet i 2020 - og nu er vi der næsten. I 2012 skiftede vores produktionsanlæg i Sverige og Danmark til vedvarende energikilder, som nu dækker det meste af energibehovet. Men der er stadig plads til forbedringer i vores produktionsproces, og vi vil fortsat nedbringe energiforbruget. Derfor revurderer vi løbende processen for at finde nye måder at presse mest muligt ud af hver eneste watt.

Læs mere om vores produktionsproces

Lad lærere og elever brillere

Det kræver en stor indsats at lykkes i skolen. Men hvis eleverne skal anstrenge sig for at høre, hvad deres lærer siger, så har de mindre overskud til at tænke - og de husker dårligere. Intet barn bør få forringet sine muligheder, blot fordi det tilfældigvis er placeret i den forkerte del af klasselokalet. Den rigtige akustikløsning letter kommunikationen mellem lærer og elever og fjerner støj og efterklang. Derved får hvert barn bedre mulighed for at realisere sit potentiale. Den forbedrede taleklarhed betyder også, at lærerne ikke slider på deres stemmebånd. Det siger vi ikke for at rose os selv. Vi vil blot bidrage til at skabe et godt arbejdsmiljø, der giver lærere og elever optimale muligheder for at høre hinanden. 

Akustiktest: i klasselokalet

Akustiktest: i klasselokalet

-

Lette belastningen

Glasuld er faktisk det letteste materiale til fremstilling af akustikpaneler. Det betyder, at lastbiler bruger mindre brændstof til transport end ved alle andre typer af loftpaneler. Hvor meget mindre? Sammenlignet med endnu tungere materialer er brændstof- og CO2 -reduktionen endnu større. Vi er ikke tilfredse med blot at producere det letteste materiale men arbejder på nye metoder til at pakke lastbilerne, så de kan have flere vægpaneler pr. tur.

Læs alt om hvordan vores akustikløsninger transporteres

Genvind en måneds produktivitet

Vi har alle været der: Du er nødt til at fokusere for at holde din deadline, men den omgivende støj skubber tankerne ud af dit hovede. Forskning viser, at kontoransatte faktisk mister så meget som 86 minutter hver dag på grund af distraktioner. Intelligent akustik forbedrer kommunikationen ved at absorbere lyd i stedet for at reflektere den. Så kan du høre klart og tydeligt - men kun det, du skal! Effekten forplanter sig som glade medarbejdere, der bærer gode vibrationer ud i verden.

Selv Green Building Råd vælger Ecophon

"Da Ecophon-panelerne blev inkluderet i projektet tænkte jeg: Wow, sikken et fantastisk plus! Men de har givet meget mere til rumkvaliteten, både fra et akustisk og et æstetisk perspektiv, end jeg havde forventet. Nu vil jeg end ikke overveje at tegne nyt uden akustikpaneler og anbefaler dem til ethvert projekt, hvor der ønskes et arbejdsmiljø af høj kvalitet."


Donné Putter, arkitekt ved Green Building Council Sydafrika

Bedre luftkvalitet, bedre sundhed

Folk er mere opmærksomme på indeklimaet end nogensinde før. Denne tendens fremgår af stadigt strengere regler for produkter, der anvendes i byggeriet, og den udbredte brug af grønne bygnings-certificeringsordninger og -mærkninger.

Ecophons produkter bidrager ikke kun til et godt akustikmiljø men er også gode for indeklimaet. Og i betragtning af, at vi i dag tilbringer det meste af vores tid indendørs, er det vigtigt at være opmærksom på indeklimaet. Det påvirker vores sundhed.

Når det kommer til byggeriprodukter, er en af de mest undersøgte indendørs forureningskilder formaldehyd, CH2O. Siden vi udskiftede det gamle oliebaserede bindemiddel i de fleste af vores produkter med et plantebaseret, har vores udledningsniveauer forbedret sig yderligere. Vores produkter er i overensstemmelse med nogle af de strengeste regler og certificeringer på markedet. French VOC A + er i øjeblikket den højeste certificering for formaldehyd-udledning med en grænse på 10 μg/m3.

Hvorfor luftkvaliteten er så vigtig

Det må ikke give hovedpine, når man har det sjovt

Mange af de steder, vi opsøger for at slappe af efter job, er stressende miljøer. Lyden bliver let kaotisk i store haller med masser af mennesker. Et andet godt eksempel er svømmehaller med keramiske fliser, der reflekterer lyden i stedet for at absorbere den. Det skaber en stigende spiral af støj, der sammen med kraftigt ekko gør det svært at høre hvem, der siger hvad. Uanset om du fra bassinkanten forsøger at identificere din pode, eller om du råber til en holdkammerat på håndboldbanen, kan smart akustik tæmme støjen og gøre lyden til en del af det sjove. Og hvad er pointen med fritid, hvis det ikke er sjovt?

Akustisk test: på banen

Akustisk test: på banen

Letter kontakten gennem hele livet

Mange mennesker har svært ved at følge med i andres samtale. De fleste af os møder problemet, når vi bliver ældre, og hørelsen ikke længere er, hvad den var engang. I pressede situationer er god akustik vigtig. Når du kan høre, hvad andre siger, er det lettere at være en del af gruppen. Et godt eksempel er plejehjem, hvor taleklarhed hjælper beboerne, så de føler sig mindre isolerede. Et andet eksempel er elever på multikulturelle skoler, hvor det kan være svært at følge med, fordi undervisningen ikke foregår på modersmålet. God akustik gør det også lettere for hørehæmmede at bidrage på lige fod på jobbet. Når folk kan kommunikere, er vi alle vindere.

Mange bække små...

De sidste mange år har vores bestræbelser på at forbedre vore loftsystemers miljøpåvirkning bidraget til at reducere udslippet af drivhusgasser. Vi har fundet nye materialer, der skaber et sundere indeklima, og vi arbejder på at implementere et returprogam for brugte loftpaneler. Disse bestræbelser har resulteret i en bred vifte af certificeringer, der gør den bureaukratiske side enklere og fortæller beboere, at de lever i ansvarligt byggede lokaler.

Læs mere om vores certificeringer

Har du spørgsmål? Vi vil gerne chatte

Hvis du vil vide mere detaljeret omkring vores miljømæssige indsats, så kan de "grønne" eksperter nedenfor hjælpe dig. Vil du vide mere om akustiske miljøer, der hjælper mennesker til at trives, så ved vores "gule" eksperter alt om dette. Du kan også læse mere på http://www.ecophon.com/en/acoustic-solutions/

Kontakter med grønne eller gule 'ringe'